Služby

Ambulance poskytuje služby osobám s níže uvedenými obtížemi.

Nejčastější oblastí péče u dětí

 • Narušená výslovnost (dyslalie)
 • Opožděný vývoj řeči
 • Specificky narušený vývoj řeči (vývojová dysfázie)
 • Poruchy plynulosti řeči (koktavost, breptavost)
 • Poruchy řeči u kombinovaného postižení
 • Myofunkční poruchy
 • Poruchy autistického spektra
 • Získaná neurotická nemluvnost (mutismus)
 • Děti s obtížemi v krmení

Nejčastější oblasti péče u dospělých

 • Péče o klienty po cévních mozkových příhodách, úrazech mozku, onkologických onemocněních, neurodegenerativních onemocněních s následnou poruchou komunikace (afázie, dysartrie), poruchou polykání (dysfagie) nebo komunikačně kognitivním deficitem
 • Přetrvávající narušená výslovnost
 • Narušená plynulost řeči (koktavost, breptavost)
 • Poruchy hlasu