O mně

Mgr. Eliška Haltofová, klinický logoped

Jmenuji se Eliška Haltofová a jsem klinická logopedka. Mám to velké štěstí, že má práce je zároveň mým koníčkem. Stále se snažím ve svém oboru vzdělávat, abych svým klientům poskytovala kvalitní a efektivní péči.

Mám mnohaleté zkušenosti jak s dětskými, tak dospělými pacienty. V rámci svého působení v rehabilitačním sanatoriu jsem pracovala zejména s chronickými a subchronickými dospělými pacienty po cévních mozkových příhodách, úrazech nebo jiných onemocněních mozku. Během práce v ambulancích mi pod rukama prošlo velké množství dětí s různými potížemi. V nemocnici jsem získala zkušenosti s dospělými pacienty mj. s akutními neurologickými onemocněními, ale i s miminky s obtížemi v krmení. Logopedie není jen korekce správné výslovnosti, jde o obor s velmi širokou problematikou, což mě na ní baví.

Odborný profil

Specializační příprava

2019
Atestace v oboru klinická logopedie – získání specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v oboru klinická logopedie.

2015 – 2019
Specializační vzdělávání v oboru klinická logopedie.

Odborná praxe

2022 – doposud
Ambulance klinické logopedie, Třinec – Jablunkovská 408.

2018 – doposud
Ambulance klinické logopedie + lůžková péče v Nemocnici Třinec, p.o.

2015 – 2020
Ambulance klinické logopedie Mgr. Zuzany Lebedové, Český Brod.

2015 – 2018
Rehabilitační sanatorium Lázně Darkov.

2014 – 2015
Spolupráce v Projektu Sdílené radosti a strasti základních škol ORP Český Brod.

Vysokoškolské vzdělání

2010 – 2014
Vysokoškolské studium oboru Logopedie na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Postgraduální vzdělávání
 • Nové možnosti v terapii dysfagie, 2024
 • Certifikovaný kurz – Facilitačně systémová terapie a Lurijova neuropsychologická škola, 2024
 • Pomocné artikulační znaky a jejich česká adaptace v logopedické praxi, 2023
 • Kazuistický seminář – Vývojová verbální dyspraxie/řečová dyspraxie 2023
 • Pokročilý kurz pro laktační poradkyně MAMILA – online 2021
 • Základní kurz pro laktační poradkyně MAMILA – online 2021
 • Základy HANDLE přístupu – 2. stupeň, 2020
 • Kurz Učení Zábavou – Základy aplikované behaviorální analýzy, 2021
 • Bazální stimulace – prohlubující kurz I. 2020
 • Základy HANDLE přístupu – 1. stupeň, 2020
 • Neurovývojová stimulace ve školní praxi I. a II. 2020
 • Bazální stimulace – nadstavbový kurz, Ostrava, 2020
 • Bilaterální integrace, Banská Bystrica, 2020 – Raná intervence pro děti do 3,6 let, Brno, 2020
 • Laktační konzultant, Praha, 2020
 • Poruchy polykání – diagnostika a léčba, Hradec Králové, 2019
 • Bazální stimulace – základní kurz, Ostrava, 2019
 • Laheyovej model vývinu reči, Ostrava, 2019
 • Vliv příjmu potravy na rozvoj orálních funkcí alterace sublingvální uzdičky, Bratislava, 2019
 • Afaziologie B, Brno, 2018
 • Vývojová dysfázie, Praha, 2018
 • Neurogenní poruchy u dospělých, Brno, 2018
 • Balbuties, Praha, 2018
 • Specializační kurz v klinické logopedii – specializační výcvik, Praha, 2018
 • Neodkladná první pomoc, Brno, 2018
 • Základy zdravotnické legislativy, Praha, 2018
 • Funkční poruchy hlasu, Praha, 2018
 • Klinická neurologie pro klinické logopedy, Brno, 2017
 • Prvky senzorické integrační terapie v logopedické praxi, Brno, 2017
 • Palatolalie, Praha, 2017
 • Vady a poruchy sluchu, Praha, 2017
 • Vyšetřovací testy v klinické logopedii, Praha, 2017
 • Dyslalie, Praha, 2017
 • Afaziologie A, Brno, 2017
 • Dysartrie, Praha, 2017
 • Specializační kurz v klinické logopedii – základní kmen, Praha, 2017
 • Elektivní mutismus, Praha, 2017
 • Dysfagie, Praha, 2017
 • Terapie orální pozice, Brno, 2016
 • Základy dětské neuropsychologie, Praha, 2016
 • Afázie I., II., Olomouc, 2016
 • Diagnostika kognitivních poruch u neurodegenerativních onemocnění ve stáří, Praha, 2016
 • Senzoricko – senzitivní integrace v RHB poruch řeči a sluchu, 2016
 • Dyslexie a dysortografie prakticky, Praha, 2015
 • Baterie testů fonologických schopností pro děti předškolního a raného věku, Praha, 2015
 • Metody vyučování čtení, Praha, 2015
 • Metoda dobrého startu, Praha, 2015
 • Dysfázie, Praha, 2015
 • Jak na hyperaktivní dítě, Praha, 2015
 • Školní zralost a zápis do školy, Praha, 2014
 • KUPREV – primárně preventivní program pro děti od 4 do 8 let, Praha, 2014
 • Rozvíjení jazykových schopností – trénink jazykového uvědomování podle Elkonina, Brno, 2014
 • Metodika alternativního komunikačního systému PECS, Olomouc, 2013
 • Kurz pro asistenty lidí s mentálním postižením, Olomouc, 2011