Ceník

Ambulance má navázán smluvní vztah se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra (211). Pojištěnci této ZP péči nehradí. Před vyšetřením si musí zajistit žádanku k logopedickému vyšetření od svého lékaře (pediatr, ORL, foniatr, praktický lékař..), kterou si přinesou s sebou na první setkání.

Pojištěnci ostatních pojišťoven si služby v naší ambulanci hradí sami, dle stanoveného ceníku.

Vstupní logopedické vyšetření

Doba trvání 60 minut

800 Kč
Individuální logopedická terapie

Doba trvání 30 minut

400 Kč
Individuální logopedická terapie

Doba trvání 45 minut

500 Kč
Vypracování logopedické zprávy

Na vlastní žádost pacienta

400 Kč
Logopedické vyšetření

K přijímacím zkouškám na VŠ

400 Kč
Logopedická depistáž v MŠ

Za účelem zhodnocení komunikačních dovedností dětí z hlediska nutnosti
zahájení logopedické péče

dle domluvy

V případě, že máte zájem bezplatnou péči a nejste pojištěncem ZPMV, máte možnost změnit ZP.

Podmínky změny zdravotní pojišťovny:

Zdravotní pojišťovnu lze změnit ve dvou termínech v roce, a to vždy k prvnímu dni kalendářního pololetí, tedy od ledna, nebo od července. Při změně pojišťovny je ovšem nutno dodržet zákonné termíny a přihlášku k nové pojišťovně je třeba odevzdat minimálně 3 měsíce před požadovaným termínem.

  • Změna pojišťovny od 1. ledna: přihlášku musíte odeslat do nové pojišťovny do 30. září.
  • Změna pojišťovny od 1. července: přihlášku musíte odeslat do nové pojišťovny do 31. března.
  • Formulář ke změně dostanete u nové pojišťovny jako žádost o registraci pojištěnce.