Ambulance klinické logopedie poskytuje komplexní logopedickou péči pacientům všech věkových kategorií. Tedy osobám s narušenou komunikační schopností, poruchou polykání či kognitivním deficitem.

Ve své praxi kladu důraz na pozitivní a individuální přístup ke každému klientovi.

Během terapie se snažím o pestrost aktivit i terapeutických materiálů.

U dospělých klientů je pro mě důležité, aby se během spolupráce cítili komfortně.

K dětem přistupuji citlivě a snažím se zejména formou hry dosáhnout stanovených cílů.

Jak probíhá spolupráce?

Při prvním diagnostickém setkání (45 – 60 min) proběhne vzájemné seznámení a vyšetření obtíží, se kterými přicházíte. Zejména u malých dětí probíhá diagnostický proces i v následujících sezeních, a to zejména formou hry. V prvopočátcích je pro mě nejdůležitější navázání důvěry, aby se v ambulanci děti cítily dobře a měly pocit bezpečí. Terapeutická setkání trvají 30 – 45min, podle stavu obtíží, individuálních potřeb klienta a podle domluvy. Během každého terapeutického sezení Vám vysvětlím metodické postupy a poskytnu Vám materiály pro domácí trénink. Je pro mě důležité, abyste daným aktivitám a postupům rozuměli. Případné dotazy ráda zodpovím.

Kde mě najdete?

Ambulance nachází v prostorách Kanceláří Slovan. Bohužel přístup není bezbariérový. Po vstupu do budovy vyjdete schody do patra, tam se dáte vlevo. Čtvrté dveře po pravé straně jsou vstupem do čekárny.